ท่องเที่ยว

 • ที่เที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เป็นบริการสาธารณะ ซึ่งรัฐได้ดำเนินการเพื่อให้บริการแก่สังคมและประชาชนด้านต่างๆ

  Read More »
 • ที่เที่ยววัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี

  วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี

  วัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

  Read More »
 • ที่เที่ยวน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

  น้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

  น้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี น้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี และเป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคัญ เป็นน้ำตกที่มีความสูงหลายชั้น และนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวเป็นประจำ

  Read More »
Back to top button