ที่เที่ยว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

เป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี ที่มีชื่อเสียง เหมาะสำหรับพาเด็กๆ ไปสนุกและเรียนรู้

“ใครอยากเที่ยวสวนสัตว์ยกมือขึ้น เราขอเสนอสวนสัตว์ ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ และยังอยู่ไม่ไกลจากทะเลอีกด้วย เหมาะมากๆ ที่จะพาลูกๆ มาดุสัตว์ต่างๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ นั่นก็คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองครับ เรามาทำความรู้จักสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี กันเลยดีกว่าครับ”

ประวัติความเป็นมาของ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

สวนสัตว์เป็นสถานที่ที่มีความผูกพันกับคนไทยมานานกว่า 60 ปี แล้ว หากจะแตกต่างไปบ้าง ก็คือ จำนวนของสวนสัตว์ที่มีเพิ่มขึ้นในภูมิภาคของประเทศและการนำเสนองานบริการที่มีการ ผสมผสานความรู้ หลักวิชาการและศาสตร์ต่างๆ จนทำให้สวนสัตว์มีขีด ความสามารถในการใช้ ประโยชน์จากสังคมมากกว่าแต่ก่อนสวนสัตว์ของรัฐให้เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชน ในด้านการนันทนาการและการเป็นแหล่งเรียนรู้แบบตลอดชีวิตและในความเป็นเลิศของ การเป็นมืออาชีพที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศจนสามารถนำมาซึ่ง รายได้จากนักท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ อย่างมีเกียรติเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปการพัฒนาสวนสัตว์แบบบูรณาการ โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ สวนสัตว์ที่สวยงาม ร่มรื่น มีสัตว์ที่หลากหลายชนิด สามารถสื่อความหมายของธรรมชาติและชีวิต สัตว์ป่า เมื่อได้มาเยี่ยมชม จนเป็นที่ชื่นชอบและมาเที่ยวกัน ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณ จำนวนมาก บางครั้งอาจถึงชั่วอายุคนเราก็ว่าได้

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับสวนสัตว์และมีการสร้างสวนสัตว์ใหม่ๆขึ้นมามากกว่า 1,000 แห่ง ในเอเซีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย โดยในปีหนึ่งๆ มีคนมาเที่ยวสวนสัตว์กันมากว่า 1 หน จนกล่าวได้ว่าสวนสัตว์กำลังจะเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตคนเราไปแล้วการดำเนินงานให้บริการสังคมของสวนสัตว์กำลังผ่านเข้าสู่รอยต่อของวิวัฒนาการของสวนสัตว์ สมัยใหม่อีกช่วงหนึ่งโดยสามารถสัมผัสได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการหล่อหลอมเข้ากันไว้ด้วยวัฒนธรรมใหม่และการเปลี่ยน แปลงของวิถีการดำเนินชีวิตของสังคม ทั้งทางด้านพฤติกรรม ค่านิยมระบบการปฏิรูปการศึกษา เทคโนโลยี และความต้องการที่จะปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน แบบยั่งยืนการดำเนินงานของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงดำเนินการตามนโยบายหลัก 4 ประการ คือ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัยและการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มาโดยตลอด ในปัจจุบันงานทุกด้านเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนซึ่งกันและกัน กล่าวได้ว่ามีการพัฒนา เป็นรูปธรรม ชัดเจนมากขึ้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางสังคมและทำให้สวนสัตว์มีคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

1. เพื่อดำเนินงานด้านการเลี้ยงและสงวนพันธุ์สัตว์ รวมทั้งสร้างสมดุลย์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

2. เพื่อบริการด้านการศึกษาค้นคว้า-วิจัย การนันทนาการ การพัฒนาจิตใจประชาชน-เยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อพัฒนาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน


“ในส่วนของสถานที่เด็ดๆ ภายในสวนสัตว์ ที่ถือว่าเป็นสถานที่แนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วต้องห้ามพลาดเด็ดขาด ก็จะมีดังต่อไปนี้ครับ”

ส่วนแสดงช้างว่ายน้ำ

ส่วนแสดงช้างแห่งนี้ ถือว่าเป็นส่วนแสดงสัตว์ ที่สมบูรณ์แบบมากอีกแห่งหนึ่ง เทียบเท่าในระดับโลก เพราะที่เท่าที่ทราบส่วนแสดงที่สามารถให้เห็นอิริยาบถของช้างในมุมมองใต้น้ำแบบนี้ มีไม่กี่แห่ง เช่น ที่ สวนสัตว์ไลป์ซิค เยอรมัน สวนสัตว์ซูริคที่สวิสเซอร์แลนด์ และอีกที่หนึ่ง คือ ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เราทำได้ทัดเทียม หรือดีกว่าด้วย เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ดำเนินการทั้งหมด จึงถือเป็นความน่าภาคภูมิใจที่วันนี้ สวนสัตว์ไทย มีการจัดการสวนสัตว์ เป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านสวัสดิภาพสัตว์ จริยธรรมในสัตว์และคุณภาพชีวิตสัตว์ คาดว่าส่วนแสดงแห่งนี้ จะมีผู้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมกันอย่างมากมายเลยทีเดียว

สุดยอดไฮไลท์แห่งปี ชม การลงเล่นน้ำของช้าง ในสระน้ำสำหรับช้างขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสภาพที่ตื่นตาตื่นใจ ประสบการณ์ใหม่ของทุกๆคน วันละ 2 รอบ เวลา 10.15 / 14.15น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มรอบเวลา 12.15 น.

 

 

อัลบั้มภาพช้างว่ายน้ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

สวนละมั่ง

บนพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้ากว่า 3 ไร่ ของสวนละมั่งถูกออกแบบไว้สำหรับการเป็นสวนสัตว์เปิดที่นักท่องเที่ยวสามารถนำรถส่วนตัวเข้าไปชมสัตว์ภายในได้ หรือหากไม่สะดวกทางสวนสัตว์ยังมีบริการรถพ่วงที่จะนำท่านเข้าชมส่วนแสดงนี้ได้ จุดเด่นของส่วนแสดงละมั่งนี้คือ กิจกรรมการให้อาหารสัตว์ที่สวนสัตว์มีบริการอาหารสัตว์ไว้จำหน่ายเพื่อนำไปเลี้ยงละมั่ง พร้อมกับนักเที่ยวจะสามารถถ่ายรูปกับละมั่งได้อย่างใกล้ชิด ในส่วนแสดงละมั่งได้จัดบรรยากาศของสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และมีที่นั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว จัดเป็นส่วนแสดงที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของส่วนแสดงที่มีอยู่ทั้งหมดของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

อัลบั้มภาพสวนละมั่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

แอฟริกัน ซาวันน่า

ส่วนแสดงสัตว์แอฟริกัน ซาวันน่า เป็นส่วนแสดงที่มีการออกแบบตามลักษณะภูมิศาสตร์สัตว์ป่า (Zoo Geographic Theme) กล่าวคือ เป็นการจัดแสดงสัตว์ตามถิ่นกำเนิด เน้นการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่งประกอบให้เหมือนท้องถิ่นนั้นๆ มีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดอยู่ในส่วนแสดงเดียวกัน ได้แก่ ครอบครัวสิงโตขาว ฝูงยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ แรดขาว ออริกซ์ สปริงบอก อิมพาล่า เบสบอก ส่วนแสดงแห่งนี้มีพื้นที่ 5 ไร่ กว้างขวางในลักษณะของคูแห้งล้อมรอบ ผู้เที่ยวชมสามารถสัมผัสสัตว์ได้อย่างใกล้ชิดด้วยกิจกรรรมการให้อาหารสัตว์ของผู้ชม

อัลบั้มภาพแอฟริกัน ซาวันน่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

มหัศจรรย์สัตว์โลก

พบกับอีกมิติหนึ่งของการจัดการสวนสัตว์ด้วยรูปแบบใหม่ ที่จะสร้างความสุข ความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมสัตว์ได้อย่างน่าตื่นตา ตื่นใจ ใน “Wildlife Wonderland มหัศจรรย์สัตว์โลก”พบกับตัวแทนสัตว์ป่าจากทวีปต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว และเยาวชนได้ชมอย่างใกล้ชิด อาทิ ค่าง 5 สี ตัวแทนจากทวีปเอเชีย แรคคูนทวีปอเมริกา โคอาล่าทวีปออสเตรีย ลีเมอร์หางแหวนหมู่เกาะมาดากัสการ์ ตัวกินมดยักษ์และลิงกระรอกทวีปอเมริกาใต้ ฮิปโปแคระทวีปแอฟริกา อยู่ร่วมกับฝูงปลานับร้อยตัว ในมุมมองผ่านตู้กระจกขนาดใหญ่ใต้น้ำ และอีกหนึ่งเดียวในประเทศไทย ชม แมวน้ำ แอฟริกา แหวกว่ายบินผ่านเหนือหัวอย่างน่ามหัศจรรย์ ที่ผู้ชมจะได้เห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตของแมวน้ำใน 3 ระดับ ระดับด้านบน ระดับผิวน้ำ และระดับใต้น้ำ ทะลุผ่านทางอุโมงค์แมวน้ำแห่งเดียวในประเทศ

อัลบั้มภาพมหัศจรรย์สัตว์โลก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

ออสเตรเลียโซน

ออสเตรเลียโซน ซึ่งเป็นอีกดินแดนหนึ่งที่น่าค้นหาของโลก ท่ามกลางสัตว์ป่าในออสเตรเลียที่รู้จักกันดี คือ สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องเลี้ยงลูก เช่น จิงโจ้แดง (Red Kangaroo) สัตว์ตระกูลจิงโจ้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด วอลลาบี (Wallaby) ตระกูลเดียวกับจิงโจ้ โคอาล่า (Koala) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีเฉพาะตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้อง นกอีมู (Emu) นกขนาดใหญ่บินไม่ได้ ขนาดรองมาจากนกกระจอกเทศ และนกคาสโซวารี (Cassowary) นกบินไม่ได้ต้นแบบจากยุคไดโนเสาร์ นกกระตั้ว (Cockatoo) สามารถสอนให้เลียนเสียงได้เหมือนนกแก้วและจระเข้น้ำเค็ม (Saltwater Crocodile) จัดว่าเป็นสายพันธุ์จระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกชนิดที่พลาดไม่ได้

สัตว์ในส่วนแสดงไม่ได้หมายความแค่ออสเตรเลียประเทศเดียว แต่เป็นประเทศ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น นิวซีแลนด์ นิวกินี จึงเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่น่าค้นหาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งถ่ายภาพมุมต่างๆ ภายในดินแดนออสเตรเลีย ที่สวนสัตว์ได้จัดไว้อย่างสวยงาม ทางสวนสัตว์ฯ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนมาเรียนรู้เรื่องราวอีกดินแดนหนึ่งของโลก”

อัลบั้มภาพออสเตรเลียโซน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

ลีเมอร์แลนด์

เกาะลีเมอร์หางแหวน ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และให้อาหารลีเมอร์หางแหวนอย่างใกล้ชิด เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาลเท่านั้น วันละ 2 รอบ 10.00น.-12.00น. และ 13.00น. – 15.00น. โดยนักท่องเที่ยวจะต้องนั่งแพข้ามน้ำขึ้นไปบนเกาะ พร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับอาหารพิเศษ และใส่ถุงมืออนามัยตามสุขลักษณะที่ดี ซึ่งการจัดการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวจะสามารถสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสัตว์ และถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ค่าบำรุงรักษาเกาะ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท และชุดอาหารลีเมอร์ 20 บาท

สำหรับลีเมอร์ (อังกฤษ : Lemur) เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างทั่วไปคล้ายกับลิง แต่มีส่วนหัวคล้ายหมาจิ้งจอก คือ มีจมูก และปากแหลมยาว มีดวงตากลมโต ขนหนาฟู มีหางยาวเป็นพวงเหมือนกระรอก โดยลีเมอร์เป็นไพรเมตที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Prosimian ซึ่งรวมถึงลิงลม กาลากอส และทาร์เซีย เพราะมีสายวิวัฒนาการที่ใกล้เคียงกัน

อัลบั้มภาพลีเมอร์แลนด์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

ฟอร์เรส ออฟ เอเชีย

ฟอร์เรส ออฟ เอเชีย (Forest of Asia) สร้างมิติการชมสัตว์นับสิบชนิด หลากหลายสายพันธุ์ ท่ามกลางความร่มรื่นธรรมชาติของป่าจริง สอดแทรกสาระความรู้ครบถ้วน ส่วนแสดงนี้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างฐานการเรียนรู้ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าไปพร้อมๆกัน รวมถึงยังเป็นส่วนแสดงที่ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์รูปแบบการชมแบบใหม่ หลากหลายมิติมุมมอง ท่ามกลางป่าธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามผสานอย่างลงตัวกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ จากหลายประเทศในเอเชีย

มีสัตว์ที่นำมาจัดแสดง ในที่นี้ จำนวน 45 ตัว จากสัตว์ป่า 13 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ค่างห้าสี 8 ตัว ,พญากระรอกดำ 2 ตัว ,เลียงผาแข้งแดง 2 ตัว ,หมาไม้ 2 ตัว ,ไก่ฟ้าพญาลอ 2 ตัว ,ไก่ฟ้าหลังขาว 2 ตัว ,เก้งธรรมดาและเก้งเผือก 3 ตัว ,ไก่ฟ้า 2 ตัว ,จระเข้ 6 ตัว และ ตะโขง 6 ตัว ซึ่งตะโขงทั้ง 6 ตัวนี้ พลเรือตรีไชยชนะ อาทมาท เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบให้ไว้เป็นประโยชน์สำหรับสวนสัตว์ต่อไป

นอกจากสัตว์เหล่านี้แล้ว ในพื้นที่เดียวกันยังจัดให้มีเรื่องราวน่าสนใจของป่าไม้ชนิดต่างๆ อาทิ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ฯลฯ ซึ่งเป็นป่าที่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงพรรณไม้เดิมในธรรมชาติอีกด้วย

อัลบั้มภาพลีฟอร์เรส ออฟ เอเชีย (Forest of Asia) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

หุบเสือป่า

สัตว์ป่าตระกูลแมว มีขนาดต่างๆ กัน ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเสือโคร่งนั้น ถือเป็นผู้ล่าเหยื่อในระบบนิเวศน์วิทยาสัตว์ป่าตระกูลแมวป่านี้ ปัจจุบันพบว่าทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 48 ชนิด และสถานภาพของสัตว์ป่าตระกูลนี้ได้รับการคุกคามด้วยวิธีการต่างๆ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรมนุษย์ทำให้ถิ่นอาศัยถูกทำลายอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ถิ่นอาศัยตามธรรมชาตินั้นถูกแบ่งแยกไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยง เพื่อการอนุรักษ์ (CBSG – Conservation Breeding Specialist Group) ของสมาพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติ (IUCN-International Union of Conservation for Nature) ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เมื่อเดือน กรกฎาคม 2538 มีการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ เสือโคร่งอินโดจีน (INDOCHINESE TIGER – Patheratigriscorbetti) ร่วมกันในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจาก 16 ประเทศทั่วโลก พบว่าการทำลายถิ่นอาศัยและความเชื่อสรรพคุณการเป็นยารักษาโรคตามตำราแพทย์จีนโบราณ ตลอดจนวิธีการป้องกันปราบปรามการค้าสัตว์ตระกูลเสือ

อัลบั้มภาพหุบเสือป่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

กรงนกใหญ่

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกรงนกใหญ่เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2526 เพื่อให้เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์นกของไทยและต่างประเทศไว้ให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ ภายในพื้นที่ 5 ไร่ของกรงนกใหญ่ เป็นลักษณะของการจัดแสดงสัตว์แบบสวนสัตว์เปิด ที่ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการจัดภูมิทัศน์ ตกแต่งน้ำตก ลำธารและสระน้ำ พร้อมปลูกพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ พร้อมด้วยการจัดแสดงนกจำนวนกว่า 80 ชนิด ทั้งนกเป็ดน้ำ นกกระสา ไก่ฟ้า นกยาง นกกินแมลง นกที่มีเสียงไพเราะ รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก อาทิเช่น เต่าภูเขาและกระจง

กรงนกใหญ่มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ทอดผ่านลำธารแมกไม้ใหญ่น้อยที่ร่มรื่น ความยาว 800 เมตร จัดเป็นส่วนแสดงนำขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบที่มีการจัดการดูแลเลี้ยงสัตว์โดยเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการด้านปักษีวิทยา ซึ่งนอกจากจะเอื้ออำนวยให้สัตว์มีชีวิตอย่างเป็นสุขแล้ว ยังมีความพร้อมต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์ได้เป็นอย่างดี

อัลบั้มภาพกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส 360 องศา

ชมบ้านใหม่ ของฮิปโปโปเตมัส ซึ่งเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก จำนวน 3 ตัว เป็นเพศเมีย 2 ตัว ชื่อหญิง อายุ 23 ปี, ปีใหม่ อายุ 7 ปี.และ เพศผู้ ชื่อ ผอม อายุ 10 ปี เข้าพื้นที่ส่วนแสดงใหม่ บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ หรือ ประมาณ 3,200 ตร.ม. ที่มีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีลำธารและที่พักอาบแดด กลางแจ้ง ที่หลบร่มเงาต้นไม้ มีเส้นทางเพื่อให้นักท่องเที่ยว เดินชม เล่นระดับ โดดเด่นรับกับธรรมชาติที่สวยงาม เป็นส่วนเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยมแห่งหนึ่งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพราะนอกจากจะชมได้โดยรอบ 360 องศาแล้ว ยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่เหมือนธรรมชาติมากที่สุด โดยมีแนวคิดที่ต้องการให้สัตว์ในส่วนเลี้ยง สามารถใช้ชีวิต และขยายพันธุ์ได้เองโดยธรรมชาติ ซึ่ง จำนวนฮิปโปโปเตมัส ของ องค์การสวนสัตว์ รวมทั้งหมด 20 ตัว มีให้เห็นในสวนสัตว์ต่างๆ ทั้ง กรุงเทพ เชียงใหม่ สงขลา นครราชสีมา ขอนแก่นและเตรียมพร้อมที่จะนำไปไว้ ที่ สวนสัตว์อุบลราชธานี อีกด้วย

อัลบั้มภาพส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

 

เพนกวินฮัมโบลด์ Humboldt Penguin

สำหรับ เพนกวินฮัมโบลด์ Humboldt Penguin (Peruvian Penguin) นั้นมีลักษณะทั่วไป เป็นนกที่บินไม่ได้ เป็นนกเพนกวินขนาดกลาง ความยาวลำตัวประมาณ 65 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 4 กิโลกรัม มีการดัดแปลงอวัยวะที่ใช้ในการบินเพื่อการว่ายน้ำ มีหน้าอก และท้องสีขาว หลังมีสีดำ ส่วนหัวสีดำ มีลายเส้นสีขาวคาดจากฐานปาก ผ่านด้านข้างหัวลงมาถึงคอ ถิ่นอาศัย อาศัยในเขตร้อนทางหมู่เกาะกูโน และชายฝั่งทะเลของเปรู และชิลี ทวีปอเมริกาใต้ อุณหภูมิที่ต้องการ 22-30 องศาเซลเซียส

เพนกวินฮัมโบลด์ หาอาหารกินในทะเล เช่น ปลา กุ้ง ตัวอ่อนของปู ลูกนก กินอาหารจากการคายออกจากกระเพาะของพ่อแม่ นกเพนกวินดื่มน้ำทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม เนื่องจากที่เหนือตามีต่อมขับเกลือเพื่อขับเกลือส่วนเกินออกได้

ส่วนพฤติกรรมการสืบพันธุ์ นกเพนกวินฮัมโบลด์ เป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูง ส่งเสียงดังเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เวลาทักทายกันจะใช้ปาก หรือคอถูกัน ในฤดูผสมพันธุ์นกชนิดนี้จะอยู่กันเป็นฝูงเล็กๆ อยู่ตามน้ำ หรือขุดโพรงอยู่ตามพุ่มหญ้าสูงในป่าใกล้กับชายฝั่งทะเล วางไข่ ฟักไข่ ปีละ 1 ครั้งในฤดูใบไม้ผลิ สร้างรังด้วยก้อนหิน กิ่งไม้ ใบหญ้า วางไข่ครั้งละ 1-3 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ 39 วัน

อัลบั้มภาพเพนกวินฮัมโบลด์ Humboldt Penguin สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

 

“ในส่วนของการบริการให้กับนักท่องเที่ยวนั้น ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็มีบริการให้กับนักท่องเที่ยวเช่นกันครับ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่สวสัตว์เปิดเขาเขียวแห่งนี้ครับ มีบริการอะไรบ้าง เรามาดูกัน”

บริการต่างๆ ที่มีในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว


>>บริการห้องพัก

1. บริการห้อง Type D (Deluxe)

 • สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 12 ห้อง Deluxe 
 • จ-พฤ 2,200 บาท
 • ศ-อา และวันหยุด 2,500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

1. ห้องน้ำในตัว

2. เครื่องทำน้ำอุ่น

3. เครื่องปรับอากาศ

4. ระเบียงชมวิว

5. โทรทัศน์

6. ตู้เย็น

กิจกรรมฟรีในบริเวณที่พัก

1. เที่ยวชมสวนสัตว์กลางวัน (แถมกระเช้าอาหารสัตว์)

2. รับประทานอาหารเช้า

 

 

2. ห้องพัก Type V (Superior)

สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 ห้อง Type V

 • จ-พฤ 2,000 บาท
 • ศ-อา และวันหยุด 2,200 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

1.ห้องน้ำในตัว
2.เครื่องทำน้ำอุ่น
3.เครื่องปรับอากาศ
4.โทรทัศน์
5.ตู้เย็น

กิจกรรมฟรีในบริเวณที่พัก

1. เที่ยวชมสวนสัตว์กลางวัน (แถมกระเช้าอาหารสัตว์)
2. รับประทานอาหารเช้า

 

 

3. ห้องพัก ห้องType B (3 ท่าน)

สำหรับ 3 ท่าน จำนวน 10 ห้อง
จ-อา 1,800 บาท


สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

1.ห้องน้ำแยกตัวอาคาร
2.เครื่องปรับอากาศ
3.โทรทัศน์

กิจกรรมฟรีในบริเวณที่พัก

1. เที่ยวชมสวนสัตว์กลางวัน (แถมกระเช้าอาหารสัตว์)
2. รับประทานอาหารเช้า

 

 

4. ห้อง Type A (Standard)

สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 15 ห้อง

 • จ-พฤ 1,600 บาท
 • ศ-อา และวันหยุด 1,900 บาท

สำหรับ 14 ท่าน (4 ห้อง), 12 ท่าน (2 ห้อง), 10 ท่าน (1 ห้อง)

 • จ-อา  : ห้อง 14 ท่าน 5,600 บาท
 • จ-อา : ห้อง 12 ท่าน 4,800 บาท
 • จ-อา : ห้อง 10 ท่าน 4,000 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

1.ห้องน้ำแยกตัวอาคาร
2.เครื่องปรับอากาศ

กิจกรรมฟรีในบริเวณที่พัก

1. เที่ยวชมสวนสัตว์กลางวัน
2. รับประทานอาหารเช้า

 

 

5. ห้องประชุมเล็ก

จ-อา : ชั่วโมงละ 300 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

1.โต๊ะ เก้าอี้
2.เครื่องเสียง
3.เครื่องปรับอากาศ

 

6. ห้องประชุมใหญ่

จ-อา : ชั่วโมงละ 300 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

1.โต๊ะ เก้าอี้
2.เครื่องเสียง
3.เครื่องปรับอากาศ

 

 

>>เรือจักยานนาวา ในตำนานจากเขาดิน

ปั่นเรือในตำนานจากสวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน) ชิลๆไปกับ…บรรยากาศ สายลม แสงแดด ที่เป็นธรรมชาติภายในสวนสัตว์ นอกจากจะสนุกแล้ว นักท่องเที่ยวยังมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มออกซิเจนให้กับปลาในสระน้ำอีกด้วย
อัตราค่าบริการ : 1 ลำ ราคา 80 บาท ต่อ 30 นาที

 

>>บริการเช่ารถกอล์ฟ

บริการ รถกอล์ฟ ชมธรรมชาติและสวนสัตว์ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไร้มลพิษ ช่วยอนุรักษ์โลก ในราคาที่คุณสามารถ

 • 4 ที่นั่ง 500 บาท ต่อ 2 ชั่วโมงแรก (ชั่วโมงถัดไป 200 บาท)
 • หากใช้บริการไม่ถึง 1 ชั่วโมงแรก คิด 350 บาท ถอน 150 บาท
 • 6 ที่นั่ง 700 บาท ต่อ 2 ชั่วโมงแรก (ชั่วโมงถัดไป 300 บาท)
 • หากใช้บริการไม่ถึง 1 ชั่วโมงแรก คิด 500 บาท ถอน 200 บาท

 

>>รถบริการนำเที่ยวชมสวนสัตว์

รถบริการนำเที่ยวชมสวนสัตว์ “ฟรี” รอบสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้านหน้าส่วนแสดงนกฟลามิงโก้

 

>>เที่ยวชมเป็นหมู่คณะ

เที่ยวชมเป็นหมู่คณะในราคาพิเศษบริการจัดกิจกรรมสำหรับหน่วยงานและโรงเรียน โดยทีมงานมืออาชีพ อาทิ Car Rally/Walk Rally เลี้ยงสังสรรค์หน่วยงานรองรับได้มากถึง 2000 คน และกิจกรรมเรียนรู้ในสวนสัตว์

 

>>โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ – สัมผัสธรรมชาติสัตว์ป่านานาพันธุ์
กับแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ มาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ สัมผัสประสบการณ์จริง ฝึกการเรียนรู้คิดได้ ทำได้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม เช่น มูลนิธิ ชุมชน สถานสงเคราะห์ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฯลฯ โดยแบ่งเป็นประเภท

 • กิจกรรมการเรียนรู้ไป-กลับ ๑ วัน
 • ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายพักแรม ๑ คืน ๒ วัน

โดยมีวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดกิจกรรม ทั้งนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน (Lesson Plan) ร่วมกับครู-อาจารย์ภายในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความทันสมัยและน่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้นตลอดจนจัดเตรียมความพร้อมและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอนต่อไป
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา
โทร.038-318444 ต่อ 310 และ 089-5446994
Facebook: www.facebook.com/kk-zooschool
E-mail: [email protected]

 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ข้อมูลคร่าวๆ ที่ทำให้คุณได้พอรู้ ก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่จังหวัดชลบุรี เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณ และหากคุณสนใจที่จะติดต่อ ไปยังสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สามารถติดต่อได้โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ติดต่อสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่: 235 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

0-3831-8444

0-3831-8400

[email protected]

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามได้ที่

(66) 0-3831-8444

(66) 0-3831-8400

เว็บไซต์  : www.kkopenzoo.com

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบ จาก  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

Show More

Leave a Reply

Back to top button