Posts tagged มะเมี๊ยะ

เปิดประตูสู่ “มะละแหม่ง” ตามรอยความรั...

556000016432701

ความงดงามของพระมหามุนีที่ถอดแบบมาจากพระมหามัยมุนีที่เมืองมัณฑะเลย์ “มะเมี๊ยะ เป๋นสาวแม่ก้า คนพม่า เมืองมะละแมง งามล้ำ เหมือนเดือนส่องแสง คนมาแย่ง หลงฮักสาว…มะเมี๊ยะ บ่ยอมฮักไผ มอบใจ๋ ฮื้อหนุ่มเจื้อเจ้า…” นี่คือส่วนหนึ่งของเนื้อหาเพลง “มะเมี๊ยะ” บทเพลงโฟล์คซองคำเมืองของ จรัล มโนเพ็ชร ที่ทำให้หลายๆ คน รู้จักเมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่า อันเป็นเมืองที่กำเนิดเรื่องราวของความรักต่างชนชั้น ที่ไม่สมหวังในความรักระหว่างเจ้าน้อยศุขเกษมแห่งเชียงใหม่ กับหญิงสาวชาวมอญ นามว่ามะเมี๊ยะ แห่งเมืองมะละแหม่ง จากตำนานความรักของมะเมี๊ยะและเจ้าน้อยศุขเกษม ทำให้เมืองมะละแหม่งกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางสัมผัสกับเรื่องราวความรักผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจมากมายของเมืองมะละแหม่ง เมื่อก่อนการเดินทางมายังเมืองมะละแหม่งมีความยากลำบากในการเดินทาง ต้องเดินทางโดยรถยนต์ หรือรถไฟผ่านเส้นทางอันทรหด และใช้ระยะเวลาในการเดินทางหลายชั่วโมง แต่ปัจจุบันนี้การเดินทางมาสู่มะละแหม่งมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เมื่อทางสายการบินนกแอร์ เปิดให้บริการบิน (เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา) จากอ.แม่สอด จ.ตาก มาสู่เมืองมะละแหม่ง ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 30 นาที ก็มาถึงยังเมืองมะละแหม่งแล้ว “มะละแหม่ง” หรือ “เมาะละแหม่ง” หรือ “เมาะลำเลิง” เป็นชื่อที่คนไทยเรียก แต่คนพม่าจะเรียกเมืองนี้ว่า Moulmein หรือ Mawlamyine ออกเสียงว่า “เมาะลำไย” โดยเป็นเมืองหลวงของรัฐมอญ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศพม่า รองจากเมืองย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ โบสถ์เซนต์แพททริค […]

เครื่องนวดหน้าญี่ปุ่น Hada Crie CM-N810
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ราคาถูก
เช็คราคาสินค้า มือถือ คอมพิวเตอร์